Lekomania wśród kobiet

Aż 25% wszystkich problemów z uzależnieniami dotyczy kobiet. Co piąta osoba w Europie, która rozpoczyna leczenie uzależnień, jest płci żeńskiej. Za te problemy oraz ich konsekwencje zdrowotne i społeczne odpowiadają dwa elementy - problemy z odstawieniem substancji oraz spirala uzależnień. Po leki panie sięgają częściej niż mężczyźni już od wieku nastoletniego. Najczęściej wybierają tabletki przeciwbólowe, rozkurczowe oraz nasenne. Z czym wiąże się zjawisko lekomanii u pań? Jak dokładnie wygląda lekomania wśród kobiet?

Lekomania wśród kobiet - grupa ryzyka

Uzależnienie od leków dotyczy zazwyczaj pań w przedziale wiekowym 35-50 lat. Źródła problemu bywają różne, najczęściej dotyczą dużego obciążenia psychicznego - np. depresji, nerwicy i nawracających problemów z przeszłości, które przekształcają się w zaburzenia emocjonalne. Inny powód to rzeczywiste reagowanie na problemy bólowe i fizjologiczne - przy urazach, chorobach przewlekłych (np. nowotworach, ale także ciężkiej alergii). Nie należy także bagatelizować lęku o zdrowie i funkcjonowania organizmu w postaci hipochondrii. Pod tym względem, lekomania wśród kobiet jako zjawisko w naszym kraju, niechlubnie przoduje w Europie. Nic dziwnego, skoro w sprzedaży jest wiele bardzo łatwo dostępnych leków bez recepty i suplementów diety. Z łatwością sięgamy po dostępne preparaty, bez weryfikacji, czy rzeczywiście ich potrzebujemy i nie konsultujemy tych decyzji ze specjalistą. 

Lekomania wśród kobiet - na co zwrócić uwagę?

Kobiety borykają się z zupełnie innymi problemami w przypadku uzależnienia niż mężczyźni. Znacznie częściej jest to podłoże psychologiczne, niż fizyczne - jak ma to miejsce w przypadku mężczyzn. Poza tym na czas i zakres uzależnienia od leków wpływa także kwestia biologiczna płci (średnia masa ciala, metabolizm). Badania wykazały wiele różnic w tym, jak kobiety i mężczyźni używają substancji i reagują na nie. Lekomania wśród kobiet objawia się użyciem mniejszych stężeń i ilości preparatów niż w przypadku panów, ale za to skutki mogą być znacznie bardziej odczuwalne. Jak ciało kobiet reaguje na leki i w jaki sposób dochodzi do uzależnienia? 

- Kobiety zazwyczaj korzystają z danych substancji inaczej niż mężczyźni - stosują mniejsze ilości niektórych leków przez krótszy czas, zanim się uzależnią.

- Panie inaczej reagują na podawane leki - w ich przypadku często pojawia się większe uczucie głodu wynikające z uzależnienia i częściej mają nawroty choroby. 

- Za bardziej intensywne albo niestandardowe działanie leków może odpowiadać odmienna gospodarka hormonalna. 

- U pań bardziej jest narażone serce i układ krwionośny w przypadku uzależnienia. 

- Kobiety uzależnione mogą częściej mieć ataki paniki, lęki lub depresję.

Należy pamiętać w przypadku podejrzenia uzależnienia od leków, że leczenie ma tym większą skuteczność, im wcześniej zostanie rozpoczęte. Problemem jest wykrycie choroby, która często jest ukrywana lub trudna do zdiagnozowania. Prawidłowe leczenie wymaga też specjalistycznej wiedzy na temat tego, jak dana substancja będzie wpływała na osobę chorą w czasie procesu odstawienia.