Jak wyleczyć nałóg lekomanii?

Nałóg polegający na uzależnieniu od leków jest też często nazywany zaburzeniem przyswajania substancji. Blisko 3% osób w kraju może mieć problem z nadużywaniem ogólnodostępnych leków (tzw. OTC) oraz leków na receptę. Najczęściej osoby uzależniają się od leków przeciwbólowych, antydepresyjnych i leków nasennych. Przy tak dużym problemie i tak łatwym dostępie do substancji, ciężko nie zauważyć, że brakuje w tym przypadku odpowiedniego systemu kontroli, jak i świadomości na temat zażywania substancji. Nałóg zbiera spore żniwo i coraz częściej sięga po bardzo młode osoby. Problem ciężko zdiagnozować, a chorzy zazwyczaj ukrywają swoje uzależnienie. Jak radzić sobie z chorobą? Jak wyleczyć nałóg lekomanii?

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie ma różne definicje - można jednak przyjąć, że jest to choroba przewlekła, dotykająca równocześnie ciała i psychiki. W tym przypadku mamy do czynienia z zaburzeniem kilku ośrodków w mózgu odpowiadających za motywację, nagrodę i pamięć. Jeśli zastanawiasz się jak wyleczyć nałóg lekomanii, należy zrozumieć złożoność problemu. Uzależnienie od leków charakteryzuje się więc intensywną, kompulsywną chęcią zdobycia i zażywania leków, niezależnie od negatywnych skutków w celu osiągnięcia konkretnego stanu. Z czasem powoduje zauważalne zmiany, zdominowane o przytłaczające pragnienie sięgnięcia po kolejną porcję substancji. 

Czy uzależnienie może być leczone?

Leczenie w tym przypadku jest złożoną procedurą i nie polega na przyjęciu jednej, cudownej pigułki na dany problem. Osiągnięcie trzeźwości to długotrwały proces fizjologiczny (detoks), ale przede wszystkim praca nad psychiką. Uzależnienie od leków, tak jak w innych przypadkach, związane jest ze słabszymi okresami, nawrotami uzależnienia i koniecznością specjalistycznej pomocy. Walka wymaga dużej samodyscypliny i ostrożności, by nie pozwolić sobie na zdominowanie przez głód w czasie odstawienia. 

Jak wyleczyć nałóg lekomanii - możliwe opcje

Proces leczenia jest oparty o kilkanaście zasad, które mają pomóc w skutecznym leczeniu. 

- Osoba chora powinna być świadoma problemu. Terapię ułatwia przyznanie się do tego, że osoba nie radzi sobie z uzależnieniem.

- Kuracja obejmuje detoksykację i poprawę ogólnego stanu zdrowia pod nadzorem lekarza.  

- Wraz z oczyszczaniem organizmu stosuje się terapię psychologiczną.

- Najlepsze efekty przynosi właśnie terapia łączona.

- Bardzo ważne jest wsparcie dla osoby chorej, szczególnie istotne jest tu wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół.

- Sukces leczenia zależy od pozostania w programie przez odpowiedni czas.

- Nawet mimowolne leczenie może być skuteczne na poziomie fizycznym, jednak nie unikniemy pracy nad psychiką.

- Leczenie należy stale monitorować i dostosowywać, aby zapewnić optymalną opiekę.

- Detoks nie jest rozwiązaniem problemu i nie zastępuje terapii, znacznie ją jednak ułatwia.

- Osoby uzależnione są kierowane do 12-stopniowego programu wsparcia i grupowych terapii znanych z AA.