Uzależnienie od leków psychotropowych

Rozwój nowoczesnej farmakologii to dobrodziejstwo naszych czasów. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybko i dokładnie radzić sobie z chorobami i reagować na zagrożenia. W przemyśle farmaceutycznym produkuje każdego roku ogromną liczbę nowych leków zapewniających lekarzowi nowe środki terapeutyczne do zwalczania chorób. Tak jak z jednej strony walczymy o nasze zdrowie, nadmierny dostęp do substancji zawartych w lekach może być zagrożeniem. Coraz większym problemem jest uzależnienie od leków, zarówno wśród dorosłych, jak i osób niepełnoletnich.  Powszechnie wiadomo, że stosowanie leków wiąże się z własnym ryzykiem, a badanie „niepożądanych reakcji na lek” i „skutków ubocznych” stało się skomplikowaną i bardzo ważną, nową gałęzią medycyny. Ale niepożądane skutki uboczne nie ograniczają się do pojedynczych leków: rozwój materia medica, przedłużenie terapii lekowej i stały wzrost konsumpcji leków również spowodowały ich „skutki uboczne”. Istnieje wiele działań niepożądanych leków (w tym przypadki śmiertelne) z powodu niewłaściwego stosowania stosunkowo toksycznych leków, takich jak antybiotyki, ale najbardziej charakterystycznym objawem naszego społeczeństwa, w którym często występują lęk, stany napięcia, bezsenność i inne objawy stresu, jest: stały wzrost częstości przypadków, gdzie występuje uzależnienie od leków psychotropowych.

Dlaczego wzrasta zapotrzebowanie na leki psychotropowe?

Istnieje naturalne wytłumaczenie konsumpcji środków uspokajających na dużą skalę: warunki i rytm życia w XXI wieku. Ze względu na ich niską toksyczność i pozorną rzadkość reakcji ubocznych, w większości krajów wiele środków uspokajających jest łatwo dostępnych bez recepty. W przypadku niektórych środków uspokajających istnieje ryzyko rozwoju uzależnienia, ale w świetle częstości przypadków uzależnienia przesadą byłoby stwierdzenie, że środki uspokajające są niebezpiecznymi lekami powodującymi nałóg. Mamy do czynienia z kontrowersyjną sytuacją - społeczeństwo uzależniło się od niektórych środków, przyjmując modyfikację nastroju za pomocą środków chemicznych jako coś normalnego. Nic więc dziwnego, że rośnie uzależnienie od leków psychotropowych.

Uzależnienie od leków psychotropowych - które leki uzależniają?

Niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych mają wysokie stężenia substancji, które są potencjalnie uzależniające i zachęcają do nadużywania. Należy je stosować ostrożnie, aby uniknąć uzależnienia chemicznego. Środki te obejmują leki uspokajające oraz leki na ADHD, które są czasami przepisywane w celu złagodzenia objawów uogólnionego zaburzenia lękowego lub paniki. Gdy preparaty te są przyjmowane na krótki czas lub stosowane ściśle według potrzeb zgodnie z zaleceniami lekarza, mogą stanowić skuteczną część programu leczenia. Jednak ich zawyżona dawka jest potencjalnie niebezpieczna.